Categories
சிந்தனை

எது அழகு?

குழந்தை பிறந்த பிறகு, தன் வலியை மறந்து குழந்தையைப் பார்த்து மகிழும் அன்பு! அழகு! ஒற்றுமையையும், கடின உழைப்பையும் உணர்த்தும் தேனீக்களின் உழைப்பு! அழகு! பதவியும் பணமும் உயர்ந்தாலும், தன் குறிக்கோளை மாற்றாமல் பணிகளைச் செய்வது! அழகு! இயற்கையோடு சேர்ந்து வாழ்வது…