தமிழின் இனிமை எண்ணிடலங்காதது. வெறும் கவிதையும், இலக்கியம் மட்டும் கொண்டது அல்ல தமிழ். உள்ளத்தில் தெளிவு உண்டாக்கவும், வாழ்வில் முன்னேறவும், அறநெறியோடு சிறந்து வாழவும், பொருளாதாரத்தையும் குடியையையும் வளர்க்கவும் நம்மிடையே இருக்கும் ஒரு அழகிய வலிமையான கருவியே தமிழ். கீழுள்ள இணையத்தளங்களைப் பயன்படுத்தி, தமிழ் கற்று பயன்பெறுவோம்.  

சங்கத் தமிழ் இலக்கியங்கள்:

தமிழ் இணைய பல்கலைக்கழகம்

தமிழ்ச்சுரங்கம்

திருக்குறள்

சென்னை நூலகம்

சங்கத் தமிழ் இலக்கியங்கள் ஆங்கிலத்தில்

நூல்கள்

தமிழ் இலக்கியம்

இலக்கியப் பாடல்கள் விளக்கம்: 

தமிழ்த்துளி

தொன்மை அழகு 

தமிழ் இலக்கியம்

புறம்

அகராதி:

அகரமுதலி 

வலைத்தமிழ் அகராதி 

தமிழ் அகராதி

பல்துறைக் கருத்துக்களம்:

வலைத்தமிழ்  – 

கீற்று

தமிழ்த்தகவல்

வல்லமை

முத்தமிழ்மன்றம் 

செம்பருத்தி

தமிழம்

கீதமஞ்சரி

தமிழ் பற்றிய தகவல்கள்:

http://lifeoftamil.com

இயக்கங்கள்:

உலகத் தமிழ்த் தகவல் தொழில்நுட்ப மன்றம் 

உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்

தமிழ் வளர்ச்சித் துறை

உலகத் தமிழ்ச் சங்கம்

நன்றி!
-சமரசம்

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *